Categorie archief: Zonnepanelen

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van onze actie om zonnepanelen collectief in te kopen.

Zonnepanelen stand van zaken juni 2013

Het aantal zonnepanelen in Diepenveen is de laatste maanden rap gegroeid. Vanuit vrijwel elke straathoek zijn huizen te zien die hun eigen stroom opwekken! Bij hogere prijzen door importheffingen stagneert het tempo waarmee zonnepanelen ook Diepenveen veroveren. Lees de rest van dit bericht

Nieuws over zonnepanelen: stand van zaken maart 2013

Subsidie

In 2013 is bij het rijk nog subsidie te krijgen (zolang de voorraad strekt):     http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/vraag-en-antwoord/kan-ik-subsidie-voor-zonnepanelen-en-zonneboilers-krijgen.html Het gaat om subsidie voor de materiaalkosten (15% tot een maximum aan subsidie van € 650). Lees de rest van dit bericht

Nog subsidie zonnepanelen beschikbaar!

Op maandag 2 juli 2012 ging de subsidieregeling voor Fotovoltaïsche zonnepanelen (FOTZON) open. Op 30 augustus 2012 stond de teller van binnengekomen aanvragen op 21.644. Op dat moment was in totaal voor ongeveer € 12.401.811 aangevraagd.

Dit betekent dat er nog € 9.148.189 subsidie beschikbaar is. Dubbelingen in aanvragen zijn deels verwerkt in deze stand van zaken, zo maakt Agentschap NL bekend.

Doel van de subsidieregeling voor Fotovoltaïsche zonnepanelen is het stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen.

Zonnepanelen update juli 2012

De subsidieaanvraag die ZonDeventer vlak voor 1 april jl. heeft ingediend bij de provincie Overijssel is door de provincie afgewezen. De motivatie is nog niet precies bekend gemaakt. Tegelijkertijd is er – onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten – een nieuwe subsidieronde van de provincie aangekondigd. Lees de rest van dit bericht