Auteursarchief: Duurzaam Diepenveen

Presentaties van de Informatie avonden; “Ik bespaar energie” (20-9-2022) en “Van het gas af en zonnepanelen aanschaffen” (4-10-2022)

Overzicht van de diverse presentaties, klik op een onderwerp om de presentatie te bekijken.

Algemene presentatie, van de Informatie avond “Ik bespaar energie” 20 sept. 2022

Onderwerpen presentaties van de Informatie avond “Ik bespaar energie” 20 sept. 2022

Algemene presentatie, van de Informatie avond “Van het gas af en zonnepanelen aanschaffen” 4 okt. 2022

Onderwerpen presentaties, Informatie avond “Van het gas af en zonnepanelen aanschaffen” 4 okt. 2022

Van het gas af en zonnepanelen aanschaffen! Informatieavond op 04 okt 2022

2e Informatieavond “Ik bespaar”, in Kulturhus 4 oktober 19:30 , thema: Van het gas af en zonnepanelen aanschaffen

Op dinsdag 20 september 2022 hebben we in het Kulturhus van Diepenveen een informatieavond gehouden. De opkomst was groot: bijna 100 mensen. Bewoners vertelden over hun ervaringen met isoleren, groen dak, warmteterugwinning en warmtepomp. Ervaren energiecoaches van Deventer Energie gaven voorlichting en beantwoordden vragen van bewoners. U vindt hier de volledige PowerPointpresentatie.

Er is behoefte aan een vervolg op korte termijn. Op dinsdag 4 oktober bent u van harte uitgenodigd voor de volgende thema’s:

Gezamenlijk zonnepanelen inkopen

Een aantal bewoners wil graag gezamenlijk zonnepanelen inkopen: waar moet je op letten? Welke keuzes zijn er te maken in soorten panelen? Hoe beoordeel je een offerte? Een energiecoach zal aanwezig zijn om te adviseren en u op weg te helpen om de nodige stappen te zetten.


Van het gas af: hoe doe je dat?

Een groot aantal bewoners heeft vragen over hoe je het gasgebruik kunt verminderen, c.q. stoppen en wil daar actie op ondernemen vóór de winter. Energiecoaches zullen voorlichting geven over warmtepompen, infraroodpanelen, ook airco’s en ingaan op uw vragen.
Juist in een periode dat bedrijven overbelast zijn door de vele vragen over verduurzaming, kan het handig zijn om als bewoners samen in actie te komen. Dan kan een bedrijf sneller werken.

Deze avond wordt georganiseerd door Duurzaam Diepenveen in samenwerking met Buurkracht. U kunt zich opgeven via diepenveen.buurkracht-online.nl/ of info@duurzaamdiepenveen.nl

U bent van harte welkom 4 oktober, Inloop vanaf 19.15’Start programma 19.30
Kulturhus, Dorpsstraat 30, 7431 CL Diepenveen.


Werkgroep Duurzaam Diepenveen https://duurzaamdiepenveen.nl/

Diepenveen.Buurkracht https://diepenveen.buurkracht-online.nl/

Presentatie van Energieavond 20-09-2022

Klik hier voor de presentatie van de “Ik bespaar Energie! Informatie avond op 20 sept 2022”.

Ik bespaar Energie! Informatie avond op 20 sept 2022

Dinsdag 20 sept 19:15 uur is er een informatie avond over energie besparing, in het Kulturhus.

Diepenveen heeft als groen dorp een grote variëteit aan woningen, die elk om een eigen oplossing vragen op de vraag: hoe verduurzaam ik mijn huis? Door klimaatverandering, stijgende energiekosten en de winter voor de deur is verduurzaming urgenter dan ooit.  Consuminderen is natuurlijk een van de simpelste methodes: wat je niet gebruikt aan energie, is meegenomen. En ook al hebt u stappen gezet in het verduurzamen van uw huis, er blijft nog genoeg te doen: zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, water besparen door regenwaterontkoppeling , een groen dak …. Niet alles kan tegelijk misschien, dus wat is voor u nu de beste (vervolg)stap?

Diepenveen heeft haar dorpsvisie voor 2030 klaar en verduurzaming is een belangrijke doelstelling.  We dragen daar met deze avond een steentje aan bij.

Op dinsdag 20 september 2022 houden we  in het Kulturhus van Diepenveen een informatieavond. Een energiecoach en bewoners vertellen over hun ervaringen. Er is er veel ruimte voor het stellen van vragen en tips geven aan elkaar. Juist in een periode dat bedrijven overbelast zijn door de vele vragen over verduurzaming, kan het handig zijn om als bewoners samen in actie te komen. Dan kan een bedrijf sneller werken.

Deze avond is georganiseerd door Duurzaam Diepenveen in samenwerking met Buurkracht.

U bent van harte welkom 20 september vanaf 19.15, Kulturhus, Dorpsstraat 30, 7431 CL Diepenveen.

Werkgroep Duurzaam Diepenveen

www.duurzaamdiepenveen.nl diepenveen.buurkracht-online.nl