Avond over watergebruik geslaagd

Op 6 november 2012 organiseerde Duurzaam Diepenveen in het Hof van Salland een informatieavond over duurzaam omgaan met water. Maar eerst is er nog een korte inleiding over zonnepanelen, waarvoor steeds meer inwoners van Diepenveen belangstelling tonen. De foto’s in deze rapportage zijn van de bekende Diepenveense fotograaf Harry Mulder. Eerst wordt ingegaan op de lopende zonnepanelenactie, een collectieve inkoop via ZonDeventer.

Zonnepanelen

Atama vertelt over de toepassing van zonnepanelen.

Manuela Smith van Atama vertelt over de toepassing van zonnepanelen.

Mevrouw Manuela Smith, adviseur van Atama Solar Energy geeft uitleg over zonnepanelen. Atama is de partij die voor Zon Deventer, waar Duurzaam Diepenveen mee samenwerkt, de integrale aanleg van zonnepanelen verzorgt. Door de stijgende energieprijzen is het nu mogelijk om binnen 10 jaar de investering terug te verdienen. De zonnepanelen gaan in principe zeker 25 jaar mee. ZonDeventer ziet kritisch toe op de kwaliteit en prijs van de panelen en de service van Atama (leverancier panelen, installateur) en ook op de kwaliteit van met name de omvormer die de zonne-energie omzet in netstroom.

Atama vertelt over de toepassing van zonnepanelen.

Manuela Smith van Atama Solar Energy geeft een toelichting op het systeem van de zonnepanelen. Naast de kwaliteit van de zonnepanelen zelf is die van de omvormers sterk bepalend voor het rendement van het systeem.

Duurzaam omgaan met water

Duurzaam omgaan met water, waar hebben we het dan over?
We hebben het over regenwater dat de riolen verstopt bij hevige buien, over ons afvalwater dat gemengd met dit regenwater naar het riool gaat. Over ons drinkwater, waar we zuinig mee om moeten gaan. En over de rioolwaterzuivering, die bij zware regenval de aanvoer van water niet aankan en – deels niet of beperkt gezuiverd – loost op onze openbare wateren.

Fred de Haan

Fred de Haan vertelt over waterberging

Fred de Haan vertelt over waterberging

Diepenvener Fred de Haan werkt bij een waterschap en geeft deskundige uitleg over de verschillende partijen die bij water betrokken zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de riolering, het drinkwaterbedrijf zorgt voor drinkwater en het waterschap zorgt behalve voor veilige dijken en afvoer van water van rivieren als de IJssel voor zuivering en afvoer van rioolwater. De belangen van die partijen lopen niet gelijk op.

Verontreiniging van grondwater is een risico voor de kwaliteit van ons drinkwater, legt Fred uit. Bv. afval van ziekenhuizen (medicijnen, hormonen) moet apart opgevangen worden en niet weggespoeld door het riool. Ook fosfaten die samenhangen met de landbouw vormen een bedreiging.

Bij regenval kunnen de riolen snel vollopen en kan de rioolwaterzuivering dat water niet meer aan. Dan wordt het verdunde rioolwater ongezuiverd geloosd of via stortbakken beperkt gezuiverd en dan geloosd. Het is dus een goede zaak als wij regenwater van eigen erf op ons erf vasthouden. Dat beperkt de piekbelasting van het riool en daarmee het lozen van ongezuiverd rioolwater op openbaar water.

Tauw

Duurzaam Diepenveen Wateravond

Wilbert Peters van de firma Tauw vertelt over riolering

Na Fred de Haan komt Wilbert Peters, werkzaam bij TAUW in Deventer aan het woord. Wilbert geeft aan hoeveel geld gaat zitten in de aanleg van rioleringen. Dit is een miljardenzaak die voor rekening van de gemeenten komt. Ook verandert het klimaat langzaam en komen er vaker heviger buien en neemt de hoeveelheid neerslag in Nederland toe. Binnen Nederland valt er in Diepenveen en omgeving ook meer regen dan gemiddeld elders in Nederland. Vergroting van bestaande rioleringen is een kostbare zaak.

Wilbert Peters pleit voor regenwaterafkoppeling op eigen erf en geeft daarvan een groot aantal voorbeelden. Op de site http://www.diepenveen.nl is daar ook het nodige over te vinden. Vang regenwater op in een regenton, laat het bij stortbuien weglopen in je tuin. Dat laatste kan in ons gebied met de ondergrond van zand. Ook kun je regenopvangputten ingraven. Opvang in de eigen tuin of vijver is ook goed omdat door de toename van stortbuien en ook perioden van grote droogte zijn. De extremen nemen toe. Als je dan meer water op eigen erf heb geloosd droogt de eigen grond minder uit. Het is niet verantwoord ons kostbare drinkwater te gebruiken voor het sproeien van de tuin of het wassen van auto’s!

Minder lozen van regenwater rop het riool bij regenpieken is in ons aller belang. Goed voor het milieu en goed voor onze nationale (!) portemonnee. De noodzaak van kostbare aanleg van grotere riolen wordt dan minder en er wordt minder ongezuiverd rioolwater geloosd op openbaar water bij veel regenval.

Efrarain

Duurzaam Diepenveen Wateravond

Ben Bazen

Diepenvener Ben Bazen introduceert Iwan Fransen, die met zijn bedrijf een metode heeft bedacht om regenwater op te vangen in de kruipruimte met een tweeledig doel: hergebruik regenwater en energiewinning via koude-warmteopslag.

Duurzaam Diepenveen Wateravond

De zaal luistert geinteresseerd naar Ben Bazen

Duurzaam Diepenveen Wateravond

Iwan Fransen van Efrarain

Ing. Iwan Fransen (zie http://www.efrarain.nl) geeft uitleg voor een systeem dat flink bespaart op drinkwatergebruik en tevens een vorm van warmtewinning is (eventueel te combineren met warmtewinning via gebruik van zonne-energie). Op enkele plaatsen in het land is deze noviteit ingevoerd. In de zomer heeft het systeem ook de mogelijkheden van koeling. Het is een relatief goedkope variant van koude-warmteopslag waarvoor niet een kostbare installatie behoeft te worden aangelegd. Uitgangspunt is de opslag van regenwater in de kruipruimten en o.a. warmteuitwisseling van het opgeslagen regenwater met grondwater.

Tot slot

Met deze geslaagde avond over duurzaam omgaan met water sluit Duurzaam Diepenveen het seizoen 2012 af. Via de site http://www.duurzaamdiepenveen.nl kan men zich aanmelden voor een nieuwsbrief en op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten. Heeft u zelf ideeën: Meld ze aan. Via deze website kunt u ons bereiken.

Over Duurzaam Diepenveen

De site van Duurzaam Diepenveen wordt beheerd door Matthijs Tijl.

Geplaatst op 23 januari 2013, in Water. Markeer de permalink als favoriet. Een reactie plaatsen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: