Site-archief

Nederland wordt natter

Als de klimaatdeskundigen gelijk hebben wordt Nederland de komende jaren natter en zal de regenval onstuimiger zijn met meer pieken dan we gewend zijn. Per Jaar valt er gemiddeld ongeveer 80 cm. In de maand augustus hebben we gezien wat hevige regenval dan kan betekenen. Overstromingen van tunnels, straten en huizen waren vaak in het nieuws! Wij kunnen die ellende helpen voorkomen door ons regenwater af te koppelen en door te stoppen met de verstening van onze tuinen. Een deel van dat regenwater kan ook naar een eventueel aanwezige vijver geleid worden. Lees de rest van dit bericht

Duurzaam watergebruik

Duurzaam watergebruik: over riolering, regenwater, grondwater en drinkwater

Deze tekst beschrijft het afkoppelen van regenwater; dit ontlast de riolering. Dit regenwater kan nuttig worden gebruikt in de eigen tuin. Ook gaan we in op zuiniger gebruik van drinkwater. Soms kan het benutten van regenwater daar bij helpen. Lees de rest van dit bericht